13. jún 2024

Služby

 Účtovná agenda

 • komplexné vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou SR
 • spracovávanie priznaní Dane z pridanej hodnoty, Súhrnných a Kontrolných výkazov DPH
 • spracovávanie priznaní k Dani z príjmov fyzických aj právnických osôb
 • novým klientom ponúka aj rekonštrukcie účtovníctva predošlých období
 • spracovávanie priebežných výstupov z účtovníctva a priebežných výsledkov účtovníctva podľa požiadaviek klientov
 • podávanie výkazov a priznaní v mene klienta príslušným orgánom štátnej správy
 • ekonomické a daňové poradenstvo klientom


Mzdová agenda

 • komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy v súlade s platnou legislatívou SR
 • spracovanie prehľadov, výkazov a hlásení a ich podanie v mene klienta príslušným orgánom štátnej správy
 • spracovanie priznaní k dani z príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na dani zamestnancom
 • priebežné aj finálne výstupy v tlačenej aj elektronickej forme
 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov, predkladanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, predkladanie podkladov pre likvidáciu PN a ďalšie bežné potrebné služby sú taktiež samozrejmosťou
 

Powered by www.prvy.sk

powered by prvy.sk